Bieg uliczny

 

Historia Biegu
Po raz pierwszy Radomszczański Bieg Uliczny odbył się w 2013 roku. Do pokonania było 6 km. Zwyciężył Krzysztof Pietrzyk z Koluszek, wśród pań pierwsza była Łucja Wiktorowicz z Opoczna. Od 2014 bieg jest jednocześnie Memoriałem Mariana Szymańskiego. Podczas drugiej edycji do pokonania były trzy pętle o łącznej długości 10 km. Po raz pierwszy zastosowano elektorniczny pomiar czasu. W 2014 roku zwyciężył Daniel Dulski z Mety Lubliniec, wśród pań pierwsza linię mety minęła Katarzyna Chabin-Konopka z Radomska. Przed rokiem pierwszy linię mety przebieg Radosław Berencz. Zawodnik Omegi Kleszczów uzyskał czas 34:17. Wśród pań najlepsza była reprezentująca Metę Lubliniec Agnieszka Kuzyk z czasem 37:53.

Link do zapisów do IV Radomszczańskiego Biegu Ulicznego
http://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&event=167
Aktualna lista startowa
http://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&event_list=167

IV RADOMSZCZAŃSKI BIEG ULICZNY MEMORIAŁ MARIANA SZYMAŃSKIEGO W JUBILEUSZ 750 LECIA LOKACJI RADOMSKA

REGULAMIN BIEGU

Cel imprezy:
1. Popularyzacja biegów masowych.
2. Promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia.
3. Integracja społeczności lokalnej.
4. Promocja 750 – lecia Miasta Radomsko
ORGANIZATORZY
1. Miasto Radomsko
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku
3. Joggingowe Radomsko
UCZESTNICTWO
Warunki uczestnictwa:
1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 26 czerwca 2016 roku ukończyły co najmniej 16 lat
(osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów – nie dotyczy biegu
rekreacyjnego)
2. Każda osoba startująca w Biegu musi zostać zweryfikowana w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości oraz pobrać numer startowy i chip, co będzie oznaczało akceptację niniejszego
regulaminu.
3. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne.
4. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Bieg odbędzie się 26 czerwca 2016 roku (niedziela).
2. Poza Biegiem głównym odbędzie się Bieg rekreacyjny (trasa ok. 1700 m).
3. Start i meta znajdować się będzie na parkingu Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5 w Radomsku.
4. Trasa biegu wiedzie ulicami: Tysiąclecia, Stodolna , Pusta, Wyszyńskiego.
5. Długość trasy Biegu głównego – 10 km (3 pętle)
PLAN IMPREZY
8.00 – 9.30 weryfikacja i zgłoszenia w dniu imprezy oraz odbiór numerów startowych i chipów
9:30 – otwarcie
9:45 – Bieg rekreacyjny (bez ograniczeń wiekowych)
10:15 – Bieg główny – 10 km
ok. 12.00 ceremonia zakończenia (dekoracja)
KLASYFIKACJA
1. Podczas biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
– klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet
– klasyfikacje wiekowe w kategorii kobiet i mężczyzn
a) 16 – 25 lat
b) 26 – 45 lat
c) powyżej 45 lat
NAGRODY
1. Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji wiekowej 16 – 25 lat kobiet i mężczyzn przewidziane są dyplomy, puchary , nagrody rzeczowe oraz blistry z okolicznościową monetą 6 Jadwiżek
2. Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji wiekowej 26 – 45 lat kobiet i mężczyzn przewidziane są dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe oraz blistry z okolicznościową monetą 6 Jadwiżek
3. Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji wiekowej powyżej 45 lat kobiet i mężczyzn przewidziane są dyplomy, puchary , nagrody rzeczowe oraz blistry z okolicznościową monetą 6 Jadwiżek
4. Nie będą wręczane dodatkowe dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe za klasyfikację generalną.
5. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rekreacyjny, rozlosowanych zostanie 15 nagród rzeczowych w tym okolicznościowe monety 6 Jadwiżek. Losowanie odbędzie się po ceremonii dekoracji zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych.
6. Dla wszystkich uczestników imprezy, tj. Biegu głównego oraz rekreacyjnego przewidziano pamiątkowe medale oraz koszulki pamiątkowe promujące 750 – lecie Miasta Radomsko.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do biegu można dokonać :
1. Drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie www.zapisy.inessport.pl(BIEG GŁÓWNY)
2. Drogą elektroniczną na adres: mosir@radomsko.pl (dotyczy biegu rekreacyjnego).
3. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza ,że jest zdolny do udziału w biegu oraz startuje na własną odpowiedzialność.
4. W biurze MOSiR-u od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 lub w dniu imprezy w sekretariacie zawodów – parking Urzędu Miasta w Radomsku, ul. Tysiąclecia 5.
POMIAR CZASU
1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
2. Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
3. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zwrócenia chipa na mecie.
4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W biegu głównym pomiar czasu i ustalenie kolejności miejsc na mecie zostanie przeprowadzone za pomocą systemu elektronicznego. Tym samym podczas weryfikacji każdy zawodnik otrzyma chip. Posiadanie chipa jest bezwzględnym warunkiem udziału w biegu. Nie dopuszcza się korzystania z własnych chipów. Chipy należy zwrócić po zakończeniu biegu.
2. Pomiar czasu prowadzony będzie przez Komisję Sędziowską.
3. Zawodników w biegu głównym obowiązuje limit czasowy wynoszący 1 godzinę 30 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 11.45 zobowiązani są do przerwania biegu i dojścia do mety pieszo chodnikiem – poboczem.
4. W biegu rekreacyjnym uczestnicy biegają z numerami startowymi. Numery startowe zdajemy na mecie, które wykorzystane będą w losowaniu nagród.
5. W biegu rekreacyjnym nie będzie prowadzony pomiar czasu oraz nie będzie ustalona kolejność miejsc.
6. Organizator zapewnia szatnie bez możliwości pozostawienia w niej rzeczy.
7. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
8. Organizator nie ubezpiecza od NNW.
9. Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.
10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U z 2014 r. poz.1182 z późń. zm.)
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć podczas imprezy do celów marketingowych.
12. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decydują Organizatorzy i Komisja sędziowska.
13. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
14. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
15. Komunikat końcowy wraz z wynikami udostępniony będzie na stronie Organizatora (www.mosir.radomsko.pl).